Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Siim OrasmaaEstonia Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 140 Deviations 2,572 Comments 17,874 Pageviews

Favourites

Activity


Uue-Kastre piiskopilinnus ver 0.5 by kalaadrius
Uue-Kastre piiskopilinnus ver 0.5
=============================================
Pealkiri: Uue-Kastre piiskopilinnus
Title: Uue-Kastre bishop's castle
=============================================

A fictional reconstruction of the medieval bishop's castle of Uue-Kastre. The stone castle is based on the 17th century ground plan, but everything 'above the ground' is pretty much my own fiction.

In medieval times, the river Emajõgi was a part of an important trading route, which connected hanseatic cities with the cities of Old Russia: Pskov and Novgorod. Uue-Kastre (German Warbeck, Warbecke, Warenbecke, Varbek) was a castle controlling the river 12 km from its estuary into the lake Peipus. The location was strategically well-chosen: the castle was situated pretty much "at the edge of dry land", just before the river enters into the great marshlands of the estuary. Due to this strategic advantage, the Uue-Kastre castle probably took over the functions of the Vana-Kastre castle, which was an earlier castle controlling the river, but which was situated "too deep in inland" to properly fulfill its role.

The first written mentions about the castle come from 1392. In medieval times, the castle served both as a defensive outpost of the bishopric of Dorpat (Tartu) and as a toll collecting centre, and there are also mentions about a navigational barrier made of logs next to the castle. It has been suggested that this barrier also gave name to the castle: ~'Warbeck' could have came from German 'Wehre das Baches' ~~ 'weirs of the river'. The castle was probably damaged or destroyed during the Livonian war (1558–1583), but was rebuilt and preserved more or less through the wars of 17th century. It was destroyed in the Great Northern War (1700–1721).

Open questions include:
*) How the navigational barrier really might have looked like? Only example (of a medieval navigational barrier) that I know is the great chain protecting the entrance to the Golden Horn in Constantinople, but the Bishopric of Dorpat probably had no means or needs for such barrier;
*) Proportions of the buildings? The proportions might be a bit off: the castle and the bailey might be a bit too small on the picture;

-----------

Keskaegse Uue-Kastre piiskopilinnuse 'fiktsionaalne' rekonstruktsioon. Kuigi kivilinnuse joonis toetub linnuse asendiplaanile 17. sajandist, on tornide/müüride/ehitiste välised kujud ja kõrgused suuresti oletuslikud.

Uue-Kastre (saksa Warbeck, Warbecke, Warenbecke, Varbek) piiskopilinnus paiknes "Emajõe vasakkaldal 12 km enne Emajõe suubumist Peipsisse." ( et.wikipedia.org/wiki/Uue-Kast… ) Tegemist oli strateegiliselt hästivalitud kohaga, kuna linnus paiknes Emajõe suudmeala suurte rabade piirimail: kohas, millest idapool oli raske leida "jalatäit kindlat maad" kindlustuste rajamiseks. Tõenäoliselt võttis Uue-Kastre linnus üle senise Vana-Kastre linnuse funktsioonid (idast tulevate rüüsteretkede tõkestamine ja jõgepidi liikuvate kaupade tollimine), kuna viimane oli rajatud "liiga sügavale sisemaale" ega suutnud seetõttu pakkuda kaitset kõigile Tartust ida pool paiknevatele asulatele.

Linnuse esimene kirjalik mainimine pärineb aastast 1392. On mainitud, et linnuse juures paiknesid "palgid üle Emajõe", mis tõenäoliselt täitsid jõetõkke funktsiooni. On ka oletatud, et linnuse nimigi on sellest tuletatud: ~'Warbeck' tulenevat saksakeelsest 'Wehre das Baches', mis tähendab jõetõket ( register.muinas.ee/public.php?… ). Linnuse käekäik pärast keskaega: Liivi sõjas (1558–1583) sai linnus purustusi või koguni hävitati, ent taastati pärast seda ning säilis rohkemal või vähemal määral läbi 17. sajandi sõdade. Linnus hävis lõplikult Põhjasõjas (1700–1721).

Lahtisi küsimusi:
*) Kuidas palkidest veetõke tegelikult välja võis näha? Ainus keskaegne näide veetõkkest, mida ma tean, on Konstantinoopoli Kuldsarve lahe suur kett-tõke, aga selle ja Tartu piiskopkonna veetõkete vahele on ilmselt raske mingeid paralleele tõmmata;
*) Pildi proportsioonid veidi paigast ära? Vähemalt selline mulje on nüüd, pärast pildi valmimist; tundub, et linnuse / eeslinnuse ehitised võiksid ehk natukene suuremad olla.

-----------

Related:
*) Bishop's castle of Tartu:  fav.me/d7s799f
*) Kärkna Abbey:  fav.me/d85nsse
*) Vana-Kaste bishop's castle:  fav.me/d8c9u8j
Loading...
Vana-Kastre piiskopilinnus ver 0.5 by kalaadrius
Vana-Kastre piiskopilinnus ver 0.5
=============================================
Pealkiri: Vana-Kastre piiskopilinnus
Title: Vana-Kastre bishop's castle
=============================================

A fictional reconstruction of the medieval Vana-Kastre bishop's castle. Compared to my previous "reconstructions", there is even less certainty about the historical accuracy, as even the ground plan of the building is unclear (unverified by archaeological evidence).

In medieval times, the river Emajõgi was a part of an important trading route, which connected hanseatic cities with the cities of Old Russia: Pskov and Novgorod. Vana-Kastre (German Oldenthorn, Altenturm, Alt-Kaster) was a castle controlling the river downstream from the medieval Tartu (Dorpat). The castle functioned both as a toll-collecting centre, and also as a defensive outpost, which aimed to block the attackers coming upstream the river. The first written mentions about the castle date back to 1342; however, it has been speculated that long before the erection of the stone keep, a wooden tower was there, serving the same functions.

As Uue-Kastre castle was built further down the river, it took over the role of the Vana-Kastre and the latter seemed to have lost its importance. During the Livonian war (1558–1583), Vana-Kastre castle was destroyed. It was probably rebuilt after the war, and it met its final destruction in Russo-Swedish War (1656-1661).

Open questions:
*) ... there are many, obviously, but one of the interesting ones might be whether there was some sort of a navigational barrier next to the castle. This picture should represent the time when Uue-Kastre castle was already completed (and thus had taken over the functions of the Vana-Kastre), so I didn't draw the barrier, assuming that there was no need to block the waterway anymore.

-----------

Keskaegse Vana-Kastre piiskopilinnuse joonis, mille võib vist (sarnaselt Ed. Ph. Körberi kunagiste joonistustega) liigitada "fantastiliste" joonistuste hulka. Tegelikkuses napib informatsiooni selle kohta, milline linnus välja võis näha, ning samuti näib puuduvat täpne (arheoloogiliste andmetega kinnitatud) linnuse põhiplaan.

Vana-Kastre linnus (saksa Oldenthorn, Altenturm, Alt-Kaster) paiknes Tartust kümmekond kilomeetrit Emajõge pidi allavoolu ning selle peamine ülesanne oli Emajõe idapoolse veetee kontrollimine (nii idast tulevate rüüsteretkede tõkestamine kui ka jõgepidi liikuvate kaupade tollimine). Esimesed kirjalikud teated linnusest pärinevad aastast 1342, samas on oletatud, et juba enne kivilinnuse ehitamist paiknes sellel kohal samu ülesandeid täitev puidust (torn)linnus.

Seoses Uue-Kastre linnuse rajamisega Tartust circa kaks korda kaugemale Emajõe allavoolu langes ka Vana-Kastre linnuse tähtsus. Liivi sõjas (1558-1583) linnus purustati, ent ehitati arvatavasti uuesti üles ning hävitati lõplikult Vene-Rootsi sõjas (1656-1661).

Lahtisi otsi:
*) ... on muidugi palju, aga üheks huvitavamaks on võib-olla küsimus, kas linnuse juures paiknes ka Emajõe liiklust sulgev veetõke? Sellel pildil tõket pole, kuna pilt peaks kujutama "hilisemat" aega - nimelt aega, mil oli juba olemas Uue-Kastre linnus ning seega polnud (arvatavasti) enam põhjust-vajadust Vana-Kastre juures veeteed täiendavalt tõkestada.

-----------

Related:
*) Bishop's castle of Tartu:  fav.me/d7s799f
*) Kärkna Abbey:  fav.me/d85nsse
*) Uue-Kastre bishop's castle: fav.me/d8ryty3
Loading...
Karkna klooster ver 0.75 by kalaadrius
Karkna klooster ver 0.75
=================================
Pealkiri: Kärkna klooster
Title: Kärkna Abbey
=================================

A hypothetical (if not to say imaginative) reconstruction of the medieval Kärkna Abbey. Though I used the actual ground plans of the monastery as a basis for this drawing, the appearance of the buildings is pretty much hypothetical, and (probably) there is not enough evidence to make an accurate historical reconstruction at this level.

Kärkna Abbey (also known as Muuge klooster (Estonian), Kloster Falkenau, Valkenau or Valkena (German)) was a Cistercian monastery near Tartu (medieval Dorpat). The exact founding date of the monastery is uncertain, but it is known that by 1234, the initial buildings were already completed. At the same year, the monastery was attacked and destroyed by Russian forces from Vladimir-Suzdal and Novgorod. After that, the monastery was rebuilt as a stone fortress surrounded by a moat, and it became the largest water-surrounded fortress in medieval Estonia. Due its close proximity to Tartu, it also served as a north-western defensive outpost for the medieval town. At the beginning of the Livonian War (1558), the monastery was destroyed by Muscovite forces.

This picture probably illustrates best the appearance of the monastery in the first half of the 16th century, when most of its known fortifications were completed. Surrounding area of the monastery is based on the map www.ra.ee/fotis/index.php?type…

Some open questions:
*) graveyard or crypt? -- while some tombstones can be seen on the picture, hinting about a graveyard, it is not certain whether there actually was one. But it is known that there were crypts beneath the church of the monastery, so it is possible that all the burials were made there instead.
*) waterwheel inside the mill? -- nowadays, there is an old mill at the same location where the medieval mill was, but, unlike in the picture, it streches over the river and the waterwheel is inside the building. It is known that the contemporary mill has been built in 19th century, so I didn't consider it important to resemble it too closely.

Related:
*) Bishop's castle of Tartu v0.5:  fav.me/d7s799f
*) Vana-Kastre ver 0.5
*) Uue-Kastre castle: fav.me/d8ryty3
Loading...
Happy holidays to everyone!

As my premium membership is ending soon, it's time to wrap it up and make one last art feature. This feature does not have very specific focus, rather it contains works from different subcategories that I have been interested in.

:icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Fantasy / Characters


  sword of power by studiotou Troll fight by tmza I See You by aonodori

  gothic for a day by GoblinHood Townsfolk conceptart by Polymental69:icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Fantasy / Landscapes and scenery


    'Our Deity's Shrine' by Gpozz The Sacred Tree - Speedpaint by zilekondic

   A Messenger by mreach  Hexentreffen by amiroteia Profcat virgin tower by CeyhunSen

   Green Stream by Howi3:icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Fantasy / Dark scenery


  Blowing the Horn 2 by callmevargo Haunted sawmill by Zoriy Journey to Tuonela III by tuomaskoivurinne :thumb273656379::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Figures and Pin-ups
  

  

Mature Content

Girl sitted on her knees by arteactive
:thumb53581679: Take a look by SabrinaDeets

Mature Content

Earth 5 by zombat
Squibbit's Pirate Girl by StMan:icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Conceptual
  

  great migration by Rats-in-the-van
  • Mood: Artistic

deviantID

kalaadrius
Siim Orasmaa
Artist
Estonia
Current Residence: Tartu, Estonia
Interests

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconvarzival:
Varzival Featured By Owner Jul 7, 2013  Hobbyist General Artist
Merci pour le fav encore une fois!!
Reply
:iconagartaa:
agartaa Featured By Owner Dec 8, 2012
thank you for the fav :)
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Dec 8, 2012
You're welcome :) It's wonderful work and "Ronia the Robber's Daughter" is a great topic - I wish there could be more works on it.
Reply
:iconthedarkenedbride:
TheDarkenedBride Featured By Owner Dec 1, 2012  Hobbyist General Artist
:iconcuteheartz: thank you very much for your support :tighthug:
Reply
:iconthedarkenedbride:
TheDarkenedBride Featured By Owner Sep 7, 2012  Hobbyist General Artist
Hello :wave:
:iconrainbowsqueeplz: I'm getting together the next issue of my „friends features“, if you'd like to take part in it feel free to note me with 3 thumbcodes of your works, then pick a friend of yours and send me 3 of their works too :handshake: the feature will be released in the upcoming weeks, I'll note you with the link when it's done :salute:
Reply
:iconelindielforeststar:
ElindielForestStar Featured By Owner Jun 16, 2012  Hobbyist Photographer
Extremely beautiful gallery!
Reply
:iconblackmoonrose13:
Blackmoonrose13 Featured By Owner Feb 28, 2012  Hobbyist Digital Artist
I colored a line art of yours I would love an opinion [link]
Reply
:icondiamonx:
Diamonx Featured By Owner Sep 13, 2011
Sorry for bothering,
I want to buy art from others, but sadly I can't buy points cuz nobody lets me open my bank account. >.<
So, just asking, maybe you have some extra points to share..
Please don't be mad for asking. :(
Thank you.
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Sep 13, 2011
I ain't mad, just suprised. I can give you, but only few.
Reply
:icondiamonx:
Diamonx Featured By Owner Sep 14, 2011
Thank you really much! ^^
Reply
:iconsuperninjakitty:
SuperNinjaKitty Featured By Owner Sep 7, 2011  Student General Artist
Thhanks for the Llama!
Reply
:icondestro2k:
Destro2k Featured By Owner Sep 6, 2011  Hobbyist Artisan Crafter
featured [link] :huggle:
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Sep 6, 2011
Thank you :)
Reply
:icondestro2k:
Destro2k Featured By Owner Sep 10, 2011  Hobbyist Artisan Crafter
very welcome :)
Reply
:iconilmarinenkowal:
IlmarinenKowal Featured By Owner Aug 16, 2011   Traditional Artist
Thanks for comment :D
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Aug 16, 2011
Welcome :)
Reply
:icondeshrubber:
deshrubber Featured By Owner Aug 2, 2011  Hobbyist General Artist
Your work has been featured in the new Forum Features article!
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Aug 2, 2011
Many thanks!!
Reply
:icondeshrubber:
deshrubber Featured By Owner Aug 2, 2011  Hobbyist General Artist
:salute:
Reply
:icongarv23:
GARV23 Featured By Owner Jul 14, 2011   Digital Artist
Hey thanks!!!
Reply
Add a Comment: